Đơn hàng cơm hộp làm việc tại siêu thị

Đơn hàng Chế biến thực phẩm làm việc tại các siêu thị 

Số lượng : 204 nữ

Độ tuổi : 18-28 tuổi 

Y/c : - người có khả năng làm việc tỉ mì, có khả năng đứng làm 

        - người có mong muốn học tiếng Nhật 

       - Chiều cao 1m50-1m60

Mức lương : 124258 - 141050 yên 

X/c: 10/2018 

Nếu bạn muốn tham gia đơn hàng cơm hộp liên hệ ngay 0981.287.285 

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.