Đơn hàng chế biến thực phẩm tốt nhất tại Nhật Bản

BẠN MUỐN THAY ĐỔI CUỘC SỐNG BẰNG VIỆC ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN HÃY ĐỂ CÔNG TY BATIMEX HÀ NỘI ĐÔNHG HÀNH CÙNG BAN NGHIỆP ĐOÀN TRUYỀN THỐNG, ĐƠN HÀNG TRUYỀN THỐNG CỦA CÔNG TY BATIMEX HÀ NỘI. NGHIỆP ĐOÀN LIÊN TỤC TUYỂN LAO ĐỘNG SANG LÀM VIỆC. TUYỂN 140 NỮ VÀ 09 NAM LÀM CHẾ BIẾN THUỶ SẢN TẠI HOKKAIDO NHẬT BẢN NỘI DUNG: + Số Lượng : 140/NỮ VÀ...

Chi tiết