TỔNG HỢP ĐƠN HÀNG TỐT T5/2018

CÔNG TY BATIMEX HÀ NỘI

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN HÀNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN TRONG THÁNG 5🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

1. ĐH KỸ SƯ ĐIỆN

- Địa điểm: Shiga

- Số lượng 06 Nam tuổi dưới 40 tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành điện. Tiếng Nhật tương đương N4 trở lên.

- Lương CB: 24,1 man,

- Thi tuyển: 16/5, Xuất cảnh: t8/2018

2. ĐH DÁN GIẤY DÁN GIẤY TƯỜNG

- Địa điểm: Chiba

- Số lượng 03 nam tuổi 20-28, TN cấp 3

- Lương CB: 15,2 man,

- Thi tuyển: 7/5, Xuất cảnh: t10/2018

3. ĐH BẢO DƯỠNG MÁY MÓC

- Địa điểm: Okayama

- Số lượng: 09 nam tuổi 18-28, TN cấp 3

- Lương Cb: 14,7 man,

- Thi tuyển: 17/5, Xuất cảnh: T11/2018

4. ĐH HÀN

- Địa điểm: Okayama

- Số lượng: 09 nam, tuổi 18-30, TN cấp 3

- Lương Cb: 15 man,

- Thi tuyển: 19/5, Xuất cảnh: T11/2018

6. ĐH VỆ SINH TÒA NHÀ

- Địa điểm: Okayama

- Số lượng: 15 nữ, tuổi 18-28, TN cấp 3

- Lương Cb: 15 man,

- Thi tuyển: 19/5, xuất cảnh: T11/2018

7. ĐH KỸ SƯ CƠ KHÍ

- Địa điểm: Okayama

- Số lượng: 04 nam tuổi 25-30, TN CĐ, ĐH chuyên ngành cơ khí.

- Lương Cb: 20 man

- Thi tuyển: 19/5, Xuất cảnh: T11/2018

8. ĐH ĐIỀU DƯỠNG

- Địa điểm: Osaka

- Số lượng: 10 nữ, tuổi 18-35, tốt nghiệp C3

- Lương Cb: 18,2 man,

- Thi tuyển: 10/5, Xuất cảnh: T4/2019

9. ĐH CHẾ BIẾN THỦY SẢN

- Địa điểm: Hokkaido

- Số lượng: 140 nữ, tuổi 18-25, TN C3

- Lương Cb: 14 man,

- Thi tuyển: 29/5, xuất cảnh: T1/2019

10. Đh Lắp Cốp pha

- Địa điểm: Okayama

- Số lượng: 03 nữ tuổi 19-29, TN C3

- Lương Cb: 13,9 man,

- Thi tuyển: 20/5, Xuất cảnh: T11/2018

11. ĐH BẢO DƯỠNG MÁY MÓC

- Địa điểm: Okayama

- Số lượng: 06 nam, tuổi 18-28, TN C3

- Lương Cb: 14 man,

- Thi tuyển: 20/5, Xuất cảnh: T11/2018

12. ĐH ÉP KIM LOẠI

- Địa điểm: Fukuoka

- Số lượng: 09 nam, tuổi 18-30, TN C3

- Lương Cb: 13,5 man, Lương thực lĩnh: 9,7 man

- Thi tuyển: 22/5, Xuất cảnh: T11/2018

13. ĐH HOÀN THIỆN NỘI THẤT

- Địa điểm: Fukuoka

- Số lượng: 09 nam, tuổi 18-30, TN C3

- Lương Cb: 13,9 man,

- Thi tuyển: 29/5, Xuất cảnh: T11/2018

14. ĐH KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN

- Địa điểm: Shimane

- Số lượng: 12 nam, TN CĐ, ĐH chuyên ngành cơ khí, điện

- Lương Cb: 18-20 man, Lương thực lĩnh: 16,5 man

- Thi tuyển: 15/5, xuất cảnh: nhanh

15. ĐH THI CÔNG CỐT THÉP

- Địa điểm: Hokkaido

- Số lượng: 06 nam, tuổi 25-34, TN C3

- Lương Cb: 14 man,

- Thi tuyển: 11/5, xuất cảnh: T10/2018

Mội thông tin vui lòng liên hệ: ĐT/Zalo: 0981.287.285

Bình luận của bạn